Η έκτασή της είναι περίπου 34.000 τ.χλμ. και ο συνολικός πληθυσμός της είναι περίπου 2.430.000 κάτοικοι. Στη Μακεδονία ανήκει επίσης και η Νήσος Θάσος. Με βάση τη μορφολογία του εδάφους της η Μακεδονία χωρίζεται σε 3 τμήματα : την Ανατολική, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Στην Ανατολική Μακεδονία (από το Στρυμόνα μέχρι το Νέστο) το έδαφος είναι ορεινό, όχι όμως τόσο όσο στη δυτική Μακεδονία. Ωστόσο σε αυτό το τμήμα υπάρχουν και πεδιάδες, όπως η πεδιάδα των Σερρών και της Δράμας. Στην Δυτική Μακεδονία (από τα ελληνοαλβανικά σύνορα μέχρι τον Αξιό) το έδαφος είναι αρκετά ορεινό και αυτό οφείλεται κυρίως στην οροσειρά της Πίνδου που απλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της. Στην Κεντρική Μακεδονία (από τον Αξιό μέχρι το Στρυμόνα) το έδαφος είναι πεδινό και γόνιμο. Σε αυτό το τμήμα της Μακεδονίας βρίσκεται και η Θεσσαλονίκη με την μεγαλύτερη πεδιάδα της Ελλάδας.