Ο νομός Φθιώτιδας υπήρξε πάντοτε το πέρασμα από τη νότια στη βόρεια Ελλάδα και αντίστροφα. Το στενό των Θερμοπυλών πλάτους λίγων εκατοντάδων μέτρων οριοθετούσε, μετά τα Στενά των Τεμπών, το νότο και το βορρά. Λόγω της θέσης του, στο νομό Φθιώτιδας συνέβησαν σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία της Φθιώτιδας κατά μεγάλο μέρος είναι συνδεδεμένη με τη Λαμία την σπουδαιότερη πόλη της περιοχής.

Σήμερα η Φθιώτιδα συνεχίζει την πορεία της κινούμενη ανάμεσα στις γεωργικές και ποιμενικές ασχολίες των κατοίκων όπως και την μικρή βιομηχανική της ανάπτυξη, ενώ ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της ασχολείται με τον τουρισμό.